הזדמנות מיוחדת לתושבי יהוד-מונוסון

זכאות להשתתפות בהגרלה לרכישת דירת 3 חד' במחיר מופחת!

המלאי מוגבל, מהרו להירשם | ההרשמה תחל ב- 23.6.24 עד ה- 16.7.24 בשעה 14:00

*הדמיה להמחשה בלבד

לינק. השכונה שבה הכל מתחבר

אאורה ממשיכה את ההצלחה ביהוד-מונוסון

אחרי ההצלחה של פרויקט “הגנים התלויים” ביהוד-מונוסון, יש לכם הזדמנות להצטרף לשכונה החדשה שיש בה הכל.
LINK, פרויקט התחדשות עירונית במתחם אשכנזי נמצא במיקום הטוב ביותר בכניסה לעיר וכולל 6 בניינים בעלי 15 קומות הכוללים 444 יח”ד.
תכננו עבורכם את סביבת המגורים המושלמת, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים. הפרויקט יכלול שטחי מסחר, מוסדות ציבור, שטחים פתוחים וירוקים, שבילי אופניים החוברים לרשת מסלולי רכיבה עירונית וגינות מעוצבות לחווית מגורים ירוקה, נעימה ואיכותית.

מידע לרוכש

מתעניין/ת יקר/ה, ריכזנו עבורך מקבץ תשובות לשאלות נפוצות .

פרויקט התחדשות עירונית שעתיד להיבנות במתחם הרחובות ויצמן, אשכנזי והעצמאות ביהוד-מונוסון.

הפרויקט ייבנה בהתאם לתכנית מס’ 411-0738609 ובשמה “התחדשות עירונית מתחם אשכנזי-העצמאות”.

במסגרת הפרויקט, יהרסו 10 בנייני מגורים ותיקים הכוללים 114 יחידות דיור קיימות ובמקומם ייבנו שישה בניינים, בני 13-14 קומות כל אחד, מעל ארבע קומות של מרתפי חניה משותפים וקומת קרקע שתכלול, בין היתר שטחי מסחר ושטחי ציבור.

הפרויקט יכלול 6 בניינים חדשים הכוללים 444 יחידות דיור, כ- 1,600 מ”ר שטחי מסחר ושטחי ציבור שיכללו גני ילדים ומעונות יום וכן שטח ציבורי נוסף אשר מיועד, ככל הנראה, לשמש כספרייה עירונית.

 

הפרויקט מעניק התייחסות מלאה לחוויית המגורים של התושבים ומתוכנן בצורה מיטבית לכל צרכי הקהילה ותושבי השכונה. המתחם ישלב שטחי מסחר, מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים (לדוגמה כיכר העירונית שתחבר בין הרחובות ובה יותקנו מתקני שעשועים ופינות ישיבה), שבילי אופניים החוברים לרשת מסלולי רכיבה עירונית, מתקנים למשחק ולספורט וגינות מעוצבות ע”י אדריכל נוף המשולבות ברחבי המתחם.

הפרויקט ייבנה על מתחם בשטח של כ- 13 דונם המצוי בכניסה הדרום מזרחית לעיר, במתחם הרחובות אשכנזי, ויצמן ודרך העצמאות – הנקודה בעיר שבה הכל מתחבר (LINK). הפרויקט מתאפיין בנגישות מרבית למוקדי בילוי ופנאי, למוסדות חינוך, לצירי התחבורה הראשיים ולתחנת הרכבת הקלה המתוכננת להיבנות באזור במסגרת בניית  הקו הסגול (כ- 200 מטר).

מועד מסירה משוער של יחידות הדיור – 31.5.2028;

משך ביצוע הפרויקט – כ-42 חודשים ממועד התחלת ביצוע העבודות;

החברה הקימה בעיר את פרויקט “הגנים התלויים” המצוי ברחוב מקלב 2-10 יהוד-מונוסון במסגרתו נבנו 857 יח”ד. מדובר בפרויקט מסוג פינוי בינוי בין הגדולים בישראל, אשר קבע סטנדרט חדש בתחום ההתחדשות העירונית ומהווה רכיב משמעותי במוניטין של אאורה בתחום ההתחדשות העירונית.

פרטי הדירות הנכללות בהגרלה:  100 דירות בנות 3 חדרים, כאשר שטח  ממוצע של דירה הינו כ- 75 מ”ר  +  מרפסת, הממוקמות בארבעה בניינים בפרויקט.  

מחירי הדירות שיוגרלו

את מחירי הדירות שיוגרלו ניתן לראות באתר האינטרנט של הפרויקט וכן במשרדי המכירות של החברה בכתובת דרך העצמאות 56 יהוד-מונוסון.

מחירים אלו  משקפים הנחה של 10%  ממחיר מחירון שנקבע על ידי שמאי מוסמך ואושר על ידי עיריית יהוד-מונוסון, באופן  שמחיר הדירות המוגרלות, בנות 3 חדרים כאמור, הינו החל מסך של 1,980,000 ₪;

 • השתתפות בהוצאות משפטיות בגין רישום הזכויות בדירה על שם הקונה אשר ישולמו לעורך הדין מטעם החברה, בהתאם לתקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), תשע”ה-2014, אשר נכון להיום עומד על סך של 5,575 ש”ח בתוספת מע”מ כדין;
 • תשלום לנוטריון עבור אימות חתימה על ייפוי כח נוטריוני לביצוע פעולות הרישום על פי הסכם המכר, בהתאם לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978 אשר נכון להיום עומד על סך של 186 ש”ח עבור חותם אחד; סך של 73 ש”ח עבור כל חותם נוסף וסך של 73 ש”ח עבור חתימה על העתק נוסף (לכל הסכומים לעיל יש להוסיף מע”מ כדין);
 • עלויות בגין ביצוע שינויים ותוספות ביחידת הדיור – בהתאם לשינויים שיתבקשו, ככל שיתבקשו, על ידי הקונה ובהתאם למחירון החברה/הקבלן המבצע;
 • תשלומי מיסים לרשויות המס – בהתאם לחוק;
 • הוצאות חיבור תשתיות – בסך של 5,000 ש”ח בתוספת מע”מ כדין.;
 • כל עלות נוספת שתידרש לצורך רישום זכויות רוכש הדירה בלשכת רישום המקרקעין.

חתימת הסכם המכר תיערך בתוך 14 ימים (לכל המאוחר) ממועד חתימת בקשת הרכישה על ידי הזוכה בהגרלה במשרדי עורכי הדין של החברה.
מהי פריסת התשלומים של מחיר הדירה?
תשלום ראשון – בסך של 20% ממחיר הדירה אשר ישולם במועד חתימת הקונה על הסכם המכר – מסכום זה יופחתו דמי ההרשמה אשר שולמו על ידי הקונה.
תשלום שני – בסך של 20% ממחיר הדירה, ישולם תוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר.
תשלום שלישי – בסך של 20% ממחיר הדירה, ישולם תוך 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר.
תשלום רביעי – בסך של 20% ממחיר הדירה, ישולם תוך 36 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר.
יתרת מחיר הדירה, בסך של 20% ממחיר הדירה, ישולם תוך 5 ימים ממועד הודעת החברה לקונה על קבלת טופס 4 לבניין בו מצויה הדירה והכל כפי שיפורט בהסכם המכר.

תנאי הסף להרשמה להגרלה:

זוגות או יחידים תושבי יהוד-מונסון העומדים בקריטריונים המצטברים הבאים:

 1. כתובת המבקש להירשם להגרלה או בן/בת זוגו / אחד מהורי המבקש הינה ביהוד-מונוסון במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להרשמה להגרלה (קרי ליום 16.7.2024).

לשם הוכחת האמור על המבקש להמציא את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות הכוללת ספח מתאים או העתק תמצית ממרשם האוכלוסין המעידים על כתובת המבקש ו/או בן/בת זוגו כאמור.
 • ככל שבני הזוג אינם רשומים בספח תעודת הזהות כנשואים אזי תצהיר בני זוג/ידועים בציבור חתום על ידי המבקש ובן/בת זוגו ומאומת על ידי עו”ד, בנוסח שיימסר למבקש במשרד המכירות ומצורף כנספח בחוברת המכרז המצויה באתר האינטרנט של הפרויקט – https://auraisrael.co.il/yahud-monoson-lottery

ביחס לקריטריון זה חשוב לציין שהעירייה רשאית לקבל לידיה את רשימת המבקשים להירשם להגרלה ולבדוק במרשמיה את נכונות הצהרות המבקשים לעניין מקום המגורים.

 1. גיל המבקש ו-בן/בת זוגו לא יפחת מ- 21 שנים במועד האחרון להרשמה להגרלה (קרי ביום 16.7.2024)
 2. אין למבקש ו-לבן/בת הזוג של המבקש דירה (או חלק מדירה) בבעלות ו/או בחכירה במהלך חמשת (5) השנים שקדמו למועד האחרון להרשמה להגרלה (קרי ליום 16.7.2024).

לשם הוכחת האמור על המבקש להמציא תצהיר חתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עו”ד בנוסח שיימסר למבקש במשרד המכירות ומצורף כנספח בחוברת המכרז המצויה באתר האינטרנט הפרויקט.

מבין מי שעומד בתנאי הסף כאמור לעיל תינתן עדיפות לזכייה למבקשים העומדים באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
1. גיל המבקש או בן/בת זוגו הינו בין 25-45.
2. למבקש או לבן/בת זוגו יש ילדים (אחד או יותר) מתחת לגיל 18.
להוכחת תנאי זה על המבקש להציג ספח תעודות זהות ובו פרטי הילדים.

ניתן להגיע, בתיאום מראש, למשרד המכירות של הפרויקט ביהוד, בכתובת העצמאות 56, יהוד, בימים א’-ה’ בין השעות 10:00 עד 19:00 ובימי ו’ בין השעות 09:00 עד 13:00 , וזאת החל מיום 23.6.2024 ועד ליום 16.7.2024.

מספר הטלפון של משרד המכירות לתיאום – 3738*

לפגישה במשרד המכירות יש להגיע עם המסמכים הבאים:

תעודת זהות כולל  ספח;

המחאה עבור תשלום דמי השתתפות בהגרלה;

תשומת ליבכם כי  כתובת המגורים שצריכה להופיע בספח תעודת הזהות היא ביהוד-מונוסון וככל שהכתובת המגורים בתעודת הזהות אינה ביהוד-מונוסון אזי יש להביא גם העתק תמצית ממרשם האוכלוסין המוכיחה כי מקום המגורים הוא ביהוד-מונוסון.

ההרשמה להגרלה תיסגר בתאריך 16.7.2024 בשעה 14:00.

במועד חתימת המבקש על בקשה לרישום להגרלה הוא ימסור במשרד המכירות שיק לפקודת הנאמן, אנגלרד חברה לנאמנות בע”מ ע”ס 10,000 ₪.

המחאה זו מהווה פיקדון בלבד ותוצג לפירעון רק במידה והמבקש זכה בהגרלה.

 1. תחילה, יש לקרוא היטב את תקנון ההגרלה המצוי באתר האינטרנט של הפרויקט וכן במשרד המכירות של הפרויקט ביהוד, ולבדוק היטב האם הינכם עומדים בתנאים המזכים להירשם להגרלה.
 2. עיון בחוברת ההגרלה, אותה ניתן לקבל ללא תשלום, במשרד המכירות של הפרויקט אשר ממוקם ברחוב העצמאות 56 ביהוד, בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 עד 19:00 ובימי ו’ בין השעות 09:00 עד 13:00, בין התאריכים 23.6.2024 עד 16.7.2024.
 3. כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי ההגרלה באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://auraisrael.co.il/yahud-monoson-lottery.
 4. תיאום פגישה (בתיאום מראש *3738) במשרד המכירות של הפרויקט.
 5. חתימה על “בקשת הרשמה להשתתפות בהגרלה לקבלת זכות לרכישת דירה לתושבי יהוד-מונוסון”, בצירוף האמור להלן:
  • המחאה בסך של 10,000 ₪. המחאה זו תוצג לפירעון רק במידה והמבקש זכה בהגרלה וחתם על בקשה לרכישת דירה.
  •  
  • צילום תעודת זהות הכוללת ספח
  • העתק תמצית ממרשם האוכלוסין המוכיח את מקום המגורים (ככל שמקום המגורים המופיע בתעודת הזהות אינו ביהוד-מונוסון).
  • תצהיר הוכחת תושבות.
  • תצהיר בני זוג / ידועים בציבור (ככל שאינם רשומים כנשואים בספח תעודת הזהות).
  • החברה תהיה רשאית לדרוש מהמבקש להשתתף בהגרלה פרטים ו/או מסמכים נוספים לאישור עמידתם בתנאי ההשתתפות בהגרלה.

ההגרלה תיערך ביום 19.7.2024 בשעה 09:30 במתנ”ס יהוד –  רחוב רם כהן 5 יהוד.

ההגרלה תהא פומבית והמבקשים חייבים להיות נוכחים במעמד ההגרלה או לחילופין לשלוח מיופה כח מטעמם (בצירוף ייפוי כח שיוצג וייבדק ע”י נציגי החברה) – זהו תנאי יסודי להשתתפות בהגרלה. 

נוסח ייפוי כח מצורף כנספח ו’ במסמכי “חוברת ההגרלה”.

 1. החל מהשעה 09:30 יוגרלו שמות הזוכים בהגרלה באופן שבכל 5 דקות יופיעו שמות של 5 זוכים על גבי מסכים שיוצבו במתנ”ס וכן יקראו בשמם.
 2. לרשות אותם זוכים יעמדו 5 דקות מרגע הופעת שמם על גבי המסכים כאמור לשם הגעה לעמדות ההרשמה שיוצבו במתנ”ס.
 3. זוכה שלא יגיע לעמדות ההרשמה במועד כאמור יאבד את זכותו לרכישת דירה.
 4. לאחר ההגעה לעמדות הרישום יעמדו לרשות המבקש עד 7 דקות לבחירת דירה ולחתימה על בקשת רכישה.

לשם כך אנו מציעים כי תכינו מראש רשימה הכוללת מספר העדפות לבחירת דירה.

 1. מבקש שזכה בהגרלה יחתום במעמד הזכייה על בקשת רכישה ויפקיד בידי החברה סך כולל של 30,000 ₪ (בקיזוז ההמחאה בסך של 10,000 ₪ שהפקיד במועד ההרשמה להגרלה או ע”י מתן המחאה נוספת בסך של 20,000 ₪).
 2. היועצים המשפטיים מטעם החברה ישלחו למבקש נוסח הסכם מכר על נספחיו.
 3. במועד החתימה על בקשת הרכישה יתואם עם הזוכה מועד לחתימה על הסכם המכר שיהיה לא יאוחר מ 14 ימים ממועד הזכייה בהגרלה.

 

*כל האמור במסמך זה לעיל לרבות תקופת הבניה ומועד המסירה כפוף להוראות הסכם המכר ותנאיו.

 • משרד רואי חשבון- אורלינצקי
 • משרד עו”ד- אנגלרד ושות’ עורכי דין

הדירות בהגרלה

בהגרלה לרכישת דירת 3 חדרים במחיר מופחת בפרויקט LINK , לציבור הזכאים שיענו על הקריטריונים
שסוכמו בשיתוף עם עיריית יהוד – מונוסון להשתתפות בהגרלה ,
יוגרלו 100 דירות בנות 3 חדרים, הממוקמות בארבעה בניינים בפרויקט, כאשר שטח ממוצע של דירה כ-75 מ”ר+מרפסת.

מחיר הדירות המוגרלות, החל מ 1,980,000 ₪  המחיר משקף 10% הנחה מהערכת שמאי.

*כפוף לקבלת היתר

אאורה מובילה את תחום המגורים בישראל

 • אאורה היא חברה ציבורית המובילה את ענף המגורים בישראל בכלל ואת תחום ההתחדשות העירונית בפרט כבר למעלה מ-15 שנים.
 • בעל השליטה הינו עו”ד יעקב אטרקצ’י המשמש כמנכ”ל בפועל.
 • החברה מקימה כ – 54,000 יח”ד ב 120 פרויקטים ברחבי ישראל, בפריסה ארצית מהפריפריה ועד אזורי הביקוש במרכז הארץ, מתוכם 15 פרויקטים לשיווק ולביצוע בשנה הקרובה הכוללים כ- 5,000 יחידות דיור.
 • החברה מדורגת במקום הראשון במדד התחדשות עירונית של עיתון גלובס, אתר מדלן, דנס 100וBDI.
 • החברה הגדולה והמובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל – 110 פרויקטים בהתחדשות עירונית, במסגרתם נבנה 50,874 יח”ד.
 • בנינו שכונות מגורים כגון “הגנים התלויים” ביהוד-מונוסון עם כ-900 יח”ד אשר קבעו סטנדרט חדש בתחום ההתחדשות העירונית בישראל.
 • אכלסנו 2,178 יחידות דיור חדשות ברחבי הארץ

אאורה שקיפות מלאה לאורך כל הדרך

מלאו את הפרטים כדי ליצור איתנו קשר, ואנו נחזור אליכם בהקדם.

אאורה מחדשים את ישראל

ליצירת קשר אודות הפרויקט השאירו פרטים

מלאו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם: